top of page

Wettelijke voorwaarden

                             

Wij danken u voor uw belangstelling in ons bedrijf.

Hierna vindt u juridische informatie die van belang is wanneer u deze website bezoekt. Lees aandachtig de inhoud van deze pagina en bezoek pas de website indien u akkoord gaat met alle voorwaarden. We danken u hiervoor. Door de website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden. 

 

Auteursrecht, Handelsmerken en andere Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen, teksten, beelden, grafieken, geluiden, animatie en videobestanden en hun rangschikking op de website behoren tot de eigendom van De Witte NV en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toelating. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke eigenaars is ten strengste verboden. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als zijnde een expliciete of impliciete vergunning of recht om gebruik te maken van onze intellectuele eigendom. U mag geen links naar onze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 

 

Privacyverklaring

                             

De Witte NV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot De Witte NV. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Witte NV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Privacybeleid

IP-adressen, internetbrowsers, verwerkingssystemen, domeinnamen: Wanneer u onze website betreedt, kunnen wij uw IP-adres opnemen. Het IP-adres identificeert u niet als een individu, maar identificeert uw internetdienstenleverancier. Andere niet-persoonlijke informatie die we kunnen opnemen zijn het type internetbrowser, het type computerverwerkingssysteem, en de domeinnaam van de website van waaruit u onze site bezoekt. Deze informatie wordt verzameld om ons ruime demografische informatie te verschaffen over, bijvoorbeeld, de geografische locatie van de bezoekers en de tijd die ze op onze site doorbrengen. Door dit soort informatie op te nemen, kunnen wij onze site beheren, serverproblemen vaststellen, tendensen en statistieken analyseren en onze klanten een betere dienstverlening verschaffen. 

 

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we “cookies” naar uw computer sturen. Een cookie is een klein tekstbestand of een gegevensstuk dat een door u bezochte website op uw computer kan bewaren. Cookies zelf bevatten geen enkele persoonlijke informatie.

 

Hoe cookies vermijden: 

Met de meeste internetbrowsers kan u de browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden, verwijderd worden van uw harde schijf of dat u eerst wordt meegedeeld dat een webpagina cookies bevat vooraleer de cookie wordt opgeslagen. Ga naar uw browser of uw hulpscherm om meer te weten te komen over deze functies. Hou er echter wel rekening mee dat sommige webpagina’s niet naar behoren werken zonder cookies.

 

Persoonlijke informatie:

We zullen uw persoonlijke informatie nooit opnemen buiten uw weten en zonder uw toestemming, noch verkopen of verhuren. Om u een specifiek product, dienst of inlichting te verschaffen, of om een verrichting uit te voeren, kan het zijn dat we persoonlijke informatie vragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, functie, postadres, factuuradres, email-adres, telefoonnummers, faxnummers en/of informatie over kredietkaarten. Persoonlijke informatie wordt enkel verzameld wanneer dit nodig is om een product, dienst of inlichting te verschaffen of een verrichting uit te voeren, of wanneer u ons dit geeft voor andere doeleinden, zoals, bijvoorbeeld, bij sollicitaties. 

 

Hoe persoonlijke informatie verwijderen, verbeteren, bijwerken of daartoe toegang hebben: 

Om uw persoonlijke informatie te verwijderen, te verbeteren, bij te werken of er toegang toe te hebben, of voor elke andere ermee verbonden vraag, dient u contact met ons op te nemen. Wanneer u dit doet, vermeld dan de naam of de plaats van de webpagina waar u de informatie hebt ingegeven, alsook de informatie (bijvoorbeeld naam, email-adres, postadres, enz.) die u op dat ogenblik hebt verschaft. 

 

Veiligheid:

Er worden technische en administratieve maatregelen ingevoerd om persoonlijke informatie en andere data op onze servers te beschermen tegen onwettige toegang, verlies of wijziging. Nochtans kan de veiligheid van een server of een overbrenging via het internet niet voor honderd procent worden gewaarborgd. Daarom gebeurt elke mededeling op uw eigen risico. 

 

Uw rechten en informatie om met ons contact op te nemen

Als een van uw persoonlijke gegevens onjuist is, of als het gegeven niet meer nodig is, hebt u het recht te vragen dat dit verbeterd, geschrapt wordt. U kunt op ieder moment weigeren dat uw persoonlijke gegevens gebruikt worden voor marketing doeleinden of voor marktonderzoeken. Bovendien hebt u ook het recht te weten welke persoonlijke gegevens gehouden worden. Om deze rechten te activeren kunt u het formulier “Contact” invullen of contact opnemen via het volgende nummer:
+32 (0)3 766 46 83

Voor verdere informatie, gelieve aan volgende adres te schrijven:

 

De Witte NV

t.a.v. Dirk De Witte

Kluizenmeersen 7

9170 Sint-Gillis-Waas

België

 

Copyright

©2015 De Witte NV. Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder wat betreft de teksten, afbeeldingen en andere vormen van inhoud die op deze webpagina's gepubliceerd worden en aan het copyright gebonden zijn. Het is ten strengste verboden om de inhoud van deze webpagina's te reproduceren, te laten circuleren, te bewaren, te verspreiden, over te dragen of op eender welke manier te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van De Witte NV.

 

 

 

 

Wijziging van het privacybeleid:

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of bij te werken. 

 

Verantwoordelijke uitgever van deze pagina: Dirk De Witte, zaakvoerder

 

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 29 april 2015.

bottom of page